Bemutatkozás \ Intézményünk bemutatása

Intézményünk bemutatása

Intézményünk a Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye 2023. március 7. napjától működik a jelenlegi nevén.

Korábban -2021. július 1. napjától- Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ néven működött, a jogelőd intézmény, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményét érintő szerkezeti átalakítás következményeként.

Intézmény előtörténete:

Fejér Megye Közgyűlése 2007.06.28-i Közgyűlésén döntött a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő szakellátást és otthontnyújtó ellátást biztosító gyermekvédelmi intézmények működésének átszervezéséről: 272/2007.(VI.28.) K.h.sz. határozat rögzíti a Fejér Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat átszervezését, elnevezésétnek módosítását, 270/2007. 271/2007.(06.28.) K.h.sz. határozatok a Fejér Megyei Lakásotthon Hálózat és a Fejér Megyei Gyermekotthon jogutódlással történő megszüntetését.

Fenti döntések értelmében az addig önálló intézmények feladatköre a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz került, melynek elnevezése Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja elnevezésre változott.

A Gyermekvédelmi Központ jogutódja lett a fentiekben rögzített intézményeknek.

A 2011. évi CLIV. törvény értelmében 2012. január 1-jén, az intézmény fenntartói joga a megyei önkormányzattól, a megyei fenntartóra szállt, melynek neve Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ. Az intézmény neve Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központra változott.

2013. január 1-től a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a alapján a fenntartói jogkört a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége a jogszabályi előírásnak megfelelően megosztva gyakorolja.

Az intézmény megnevezése: Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban Gyermekvédelmi Központ).

2021. április 01. napjától a nevelőszülői hálózat működtetését egyházi fenntartóváltás keretében a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, mint átvevő fenntartó, a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, mint átvevő intézmény vette át.

2021. július 1. napjától intézményünket érintő szerkezeti átalakulás történt. Létrejött a főváros és 19 megye területi gyermekvédelmi szakszolgálatának egységes gyermekvédelmi intézménye, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a szakszolgáltatási feladatokat az újonnan megalakult intézmény látja el. Az otthont nyújtó ellátást jogutód intézményként, 2021. napjától, Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ néven intézményünk látja el.

2021. november 01. napjától a IV. számú szakmai egység 4 engedélyesének működtetését egyházi fenntartóváltás keretében a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, mint átvevő  fenntartó,  a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, mint átvevő intézmény vette át.

2021. november 01. napjától a 48 férőhelyes gyermekotthon működtetését egyházi fenntartóváltás keretében a Magyarországi Baptista Egyház Országos Szociális Intézményfenntartó Központja vette át.


A Magyar Államkincstár által kiállított 2023. február 20. napján kelt, 2023. március 07. napján hatályba lépő A-450-1/2023. számú Alapító Okirat értelmében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ intézmény elnevezése Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye elnevezésre módosult


Az intézmény alaptevékenysége:

Intézményünk gyermekotthonaiban és lakásotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása, ennek érdekében:

 1. különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára;
 1. speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű integráltan elhelyezhető gyermekek számára;
 1. ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak;
 1. a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése;
 1. a gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása;


Az intézmény gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény felett a középirányítói jogköröket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gyakorolja, valamint szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket. Az „Együttműködési megállapodás” értelmében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, valamint a működtetéssel, üzemeltetéssel, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatokat az intézmény részére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.


Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

 1. közalkalmazotti jogviszony
 1. munkaviszony
 1. megbízási szerződéses jogviszony


Az intézmény területi elhelyezkedése

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6.

Intézményünk székhelyén történik az intézményi működés irányításával, felügyeletével, adminisztrációjával, gazdasági ügyintézésével, műszaki feltételek biztosításával kapcsolatos feladatellátás.

Ezen székhelyen látja el feladatát:

 1. Intézményvezető: Kelemen Beáta
 2. Intézményvezető helyettes: Ánosi Péter
 3. Ügyvitelellátó adminisztrátor: Oláh Dóra
 4. Pénzügyi és gazdasági referens: Dunai Cecília
 5. Humánerőforrás menedzser: Valkai Marianna
 6. Műszaki referens: Papp Sándor


Telephelyei:    (szakmai egységenként)


I. számú szakmai egység (Sárbogárd)

 1. 7000 Sárbogárd, Gagarin u. 21/a (12 férőhely)
 2. 7000 Sárbogárd, Salamon u. 10. (11 férőhely)
 3. 7000 Sárbogárd, Szent István utca 46. (7 férőhely)
 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező szerv a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) fenntartásában lévő I. számú szakmai egység Sárbogárd, Ady E. u. 16. szám alatti engedélyest az FE/06/00162-2/2019 számú, 2019.május 03. napján kelt határozatával törölte a szolgáltatói nyilvántartásból.
  Az FE/06/00162-2/2019 számú határozat záradéka 2019.május 6. napján kelt és vált véglegessé.


II. számú szakmai egység (Mezőfalva)

 1. 2422 Mezőfalva, Bartók Béla utca 77. (12 férőhely)
 2. 2422 Mezőfalva, Mátyás király utca 36. (10 férőhely)


III. számú szakmai egység (Előszállás)

 1. 2424 Előszállás, Balatoni u. 51. (10 férőhely)
 2. 2424 Előszállás, Cifrakert 2. (12 férőhely)
 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező szerv a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) fenntartásában lévő III. számú szakmai egység Előszállás, Balatoni út 40. szám alatti lakásotthont ( ágazati azonosító:S0216702), mint engedélyest az FE/06/00711-1/2019 számú, 2019. október 07. napján kelt határozatával törölte a szolgáltatói nyilvántartásból.
 1. FE/06/00125-13/2020. számú határozattal  a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala törölte a szolgáltatói nyilvántartásból az Előszállás, Árpád u. 20/A szám alatti lakásotthont, tekintettel arra, hogy, az otthont nyújtó ellátást biztosítani a 2016.05.22. napján történt tűzeset óta nem tudtuk.


IV. számú szakmai egység (Dég)

 1. 8135 Dég, Bem J. u. 11. (12 férőhely)
 2. 8135 Dég, Szabadság tér 7. (12 férőhely)
 3. 8135 Dég, Széchenyi u. 13. (12 férőhely)
 4. 8132 Lepsény, Jókai u. 39. (12 férőhely)

2021. november 01. napjától a IV. számú szakmai egység 4 engedélyesének működtetését egyházi fenntartóváltás keretében a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) fenntartásában működő Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6.) mint átvevő intézmény vette át.


V. számú szakmai egység (Utógondozói ellátás-UGE)

 1. 2424 Előszállás, Cifrakert 1. (25 férőhely)
 1. 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 6. II/5. (5 férőhely)
 1. 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 4. IX/57. (5 férőhely)
 1.  A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00128—7/2016. számú, 2016. július 29. napján jogerőre emelkedett határozatával a telephely engedélyes szolgáltatói nyilvántartásban rögzített adatait módosítva, az Előszállás, Bem u. 3. szám alatti külső férőhely adatait törölte. Ennek okán a telephely működésből történő kivonása megtörtént.
 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00128—7/2016. számú, 2016. július 29. napján jogerőre emelkedett határozatával a telephely engedélyes szolgáltatói nyilvántartásban rögzített adatait módosítva, az Előszálls, Bem u. 5. szám alatti külső férőhely adatait törölte. Ennek okán a telephely működésből történő kivonása megtörtént.


VI. számú szakmai egység (Martonvásár)

 1. 2462 Martonvásár, Bajcsy Zs. u. 32. (24 férőhely)


VII. és VIII. számú szakmai egység (Székesfehérvár, Kikindai u.)

 1. 8000 Székesfehérvár, Kikindai út 1. (8 férőhely, 31+5 anyás férőhely)

Mindkét szakmai egység működése megszűnt, az egységek kiváltásra kerültek.


IX. számú szakmai egység (Velence)

 1. 2481 Velence, Bárczi Gusztáv utca 4-6. (40 férőhely)

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásából a különleges gyermekotthoni intézményegység irányítószervi döntés szerinti időpontban új telephelyként átkerül a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, otthont nyújtó ellátást biztosító IX. számú (különleges gyermekotthoni) szakmai egységként.


Gyermekotthon (Székesfehérvár)

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat székhelyén, 2015. december 01. napjától új szolgáltatásaként kerül bevezetésre:

 1. 48 férőhelyes Gyermekotthon - 8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6. (48 férőhely)

2021. november 01. napjától a 48 férőhelyes gyermekotthon működtetését egyházi fenntartóváltás keretében a Magyarországi Baptista Egyház Országos Szociális Intézményfenntartó Központja vette át.Az intézmény I.-II.-III. számú szakmai egységei kiskorúak ellátását biztosító lakásotthoni szakmai egységek, melyekben az utógondozói ellátást – szakmai és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - évekkel korábban megszüntettük.

Ezen szerkezeti változtatás eredményeként a kiskorúak számára fenntartott gondozási helyen, a lakásotthonokban nagykorúak ellátása nem történik.

Az intézmény V. számú utógondozói szakmai egysége 35 férőhelyen (utógondozó otthon, saját külső férőhely) biztosít utógondozói ellátást a 18-24 éves korú fiatal felnőttek számára. A 35 utógondozói férőhely alacsonyabb fenntartási, ill. működési költséget igényel, mint a kiskorúak számára működtetett férőhely, tekintettel a jogi szabályozásban megmutatkozó különbségre (szükség szerinti ellátás, kevesebb szakember igény).

Az intézmény VI. számú szakmai egysége az átalakítás előtt többcélú közoktatási intézmény részeként működött, 3 csoportban 24 férőhellyel. A gyermekotthon épületeit a fenntartó többségében pályázati pénzeszközökből építtette, ezen intézményegység tekintetében az elhelyezési és tárgyi feltételek optimálisak. Ellátotti köre a 6-24 éves korú, középsúlyos értelmi fogyatékkal élő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermekek, ill. utógondozói ellátottak. A gyermekotthon személyek szállítására alkalmas gépjárművel rendelkezik.

Az intézmény IX. számú szakmai egysége különleges gyermekotthoni egység, 40 férőhelyen, enyhe fokban eltérő értelmi képességű gyermekeket és fiatal felnőtteket lát el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásából ezen gyermekotthoni egység új telephelyként került át a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, otthont nyújtó ellátást biztosító IX. számú szakmai egységként. Az intézményegység tekintetében az átvett elhelyezési és tárgyi feltételek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. A gyermekotthon személyek szállítására alkalmas gépjárművel rendelkezik.


Az intézmény működésének alapelvei

Küldetésünk:

Alkotó módon, minden érdekelt féllel együttműködésben szervezni és eredményesen működtetni mindazon intézményes gyermekvédelmi szolgáltatást, amely a rászoruló gyermekek és családjaik védelmére, segítségére az elmúlt évszázad tapasztalatai, szellemi és anyagi erőforrásai révén létrejött. Szabad kapacitás esetén szolgáltatást nyújtani a kistérségek, kistelepülések számára.

Alapelveink:

Az intézmény működése során köteles az alábbi alapelvek betartására:

 1. Nyitottság elve: az intézmény nyitott intézmény, igénybevétele a hatályos gyermekvédelmi jogszabályokban, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rendeleteiben és a Házirendben foglaltakon kívül további feltételekhez nem köthető,
 2. Együttműködés elve: az intézmény együttműködik a gondozottakkal, azok vérszerinti hozzátartozóival, a fenntartóval, társszervekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel, valamint a települési önkormányzatokkal annak érdekében, hogy feladatát minél eredményesebben, az elhelyezett gyermekek javára lássa el,
 3. Egyenlő bánásmód elve: az intézményben elhelyezett valamennyi ellátott – nemre, származásra, felekezeti hovatartozásra, illetve világnézetre tekintet nélkül – egyenlő bánásmódban részesül.
 4. A gyermek mindenekfelett álló érdeke elve: a gyermek ügyeinek intézése és gondozása nevelése során az intézményben dolgozók a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el.
 5. A gyermekvédelmi munka etikai minimumának elve: Valamennyi, az intézményben feladatot ellátó személynek a munkavégzése során a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvényben és a végrehajtási rendeleteiben foglaltakat, az intézmény szabályzataiban rögzítetteket, továbbá a Szociális Munkások Etikai Kódexében leírtakat maradéktalanul be kell tartania. Az intézmény jelenlegi, illetve volt növendékeivel és az ő hozzátartozóikkal polgári jogi jogviszonyt semmilyen formában nem létesíthet. Így például tőlük pénzt, vagy értéktárgyat el nem fogadhat, adásvételi-, tartási-, életjáradéki öröklési szerződés alapja nem lehet.
 6. A személyiségi jogok védelme: Valamennyi az intézményben feladatot ellátó személynek a tevékenysége során tudomására jutott, a kiskorúak személyiségi jogait érintő adatok és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára a személyes adatok védelméről szóló törvényben, továbbá a 235/1997.(XII.17.) Kormányrendelet, valamint 260/2002. (XII.18.) Kormányrendelet módosításában foglaltakat minden körülmények között biztosítani kell.

Tevékenységének középpontjában azok a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek állnak, akik esetében intézményes segítés szükséges a veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére, a hiányzó szülői gondoskodás pótlására, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének segítésére.

A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését kell szolgálni a jogszabályi kötelezettségek betartásával és az intézményi lehetőségek keretében.

Minden tevékenységünkben és megnyilvánulásunkban figyelembe kell venni a gyermek mindenekfelett álló érdekét, törvényben elismert jogait.

Fontos, hogy az időlegesen gondjainkra bízott gyermeket (fiatalt) segítsük abban, hogy meggyőződve saját értékeiről megtanulja elfogadni, és becsülni önmagát és másokat. A sorrend: befogadni, elfogadni, együttműködést elérni, lehetőségeket biztosítani. Céltudatosan, körültekintően, módszeresen kell közelítenünk a gyermeket attól ami, ahhoz, ami lehetne, figyelemmel körülményeinek jobbá tételére, lehetőségeinek jobb kihasználására is.

A tudatos állampolgárrá nevelés viszont nem csak ismeretek és technikák átadásának folyamatáról szól, hanem legelőbb arról, hogy emberi tulajdonságainkban, jellemünkben és szemléletünkben is alkalmasak legyünk megfelelni e kor kihívásainak nevelői- gondozói minőségben és példaként szolgáló felnőttként egyaránt.

Az intézmény fegyelme, dolgozóinak együttműködése, közös eredményei, az intézmény szervezettsége és egységes arculatának kialakítása segíti a dolgozók, az együttműködő partnerek és a kliensek azonosulási képességét, a tevékenységünk társadalmi elismertségét, önbecsülésünk fenntartását.

A minőségi munka biztosításának első lépcsőfoka a lelkiismeretes mindennapi tevékenység. További követelmény, hogy a működés átlátható, leírható, elemezhető és visszaellenőrizhető legyen.

Az intézmény, formálódó PR és kommunikációs stratégiája biztosítja a közérdekű információk teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét, egyben ügyel a személyiségi jogok, az adatvédelmi előírások, a hivatali titoktartás betartására és betartatására is.


„Az emberek felnőtt életét meghatározhatja, milyen volt a gyermekkoruk, milyen hatások érték őket, milyen életmintákkal találkoztak, és milyen viselkedési normákat örökítettek át az őket ért pozitív és negatív élményekből. Minden kezdet mérföldkő, ami elkísér egy életen át. Kitörölhetetlen nyomokat hagy.”

                                                                                               Turczi István